معرفی کتاب،زنان عصرِ آگاهی؛زنانی که با گرگ ها می دوند.

کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند (Women Who Run With the Wolves)، نوشته کلاریسا پینکولا استیس (Clarissa Pinkola Estés) در سال ۱۹۹۲ منتشر شده است و توضیح می دهد که یک زن سالم شباهت زیادی به گرگ دارد: نیرومند، پُر انرژی، حیات بخش، مراقبِ قلمرو زندگی، خلاق، وفادار و حاکم بر امور است. […]

کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند (Women Who Run With the Wolves)، نوشته کلاریسا پینکولا استیس (Clarissa Pinkola Estés) در سال ۱۹۹۲ منتشر شده است و توضیح می دهد که یک زن سالم شباهت زیادی به گرگ دارد:

نیرومند، پُر انرژی، حیات بخش، مراقبِ قلمرو زندگی، خلاق، وفادار و حاکم بر امور است. اما از دست دادن این طبیعت باعث می شود که زن به موجودی ضعیف، سست و شبح مانند تبدیل شود. وقتی زندگی زن، ساکن و ملال آور می شود، زمان احیای این طبیعت رام نشدنی فرا رسیده است و ذهنش باید نیروهای کمکی را بفرستد.