میلاد منجی عالم بشریت

تمامی دانشمندان و پژوهشگران جامعه جهانی که علاقه مند به تکامل دانش و اخلاق هستند ، برای حرکت در این مسیر یک راه بیشتر ندارند ، آنهم حرکت در مسیر تحقق حکومت عدالت محور مهدوی است. به نظر می‌رسد ؛ نه به نظر می رسد اشتباه است؛ قطعا حضرت عصر است که حلقه ی تکامل […]

تمامی دانشمندان و پژوهشگران جامعه جهانی که علاقه مند به تکامل دانش و اخلاق هستند ، برای حرکت در این مسیر یک راه بیشتر ندارند ، آنهم حرکت در مسیر تحقق حکومت عدالت محور مهدوی است. به نظر می‌رسد ؛ نه به نظر می رسد اشتباه است؛ قطعا حضرت عصر است که حلقه ی تکامل اخلاق ، علم ، فناوری و دانش را به جامعه ی بشری هدیه خواهد داد . ایشان آقا ، ارباب و امام عصر من است و «اشتیاقِ من» به حرکت در هر مسیری فقط به «عشق او» فزاینده ی میشود.
میلاد منجی عالم بشریت را مشتاقانه و با شعفی وصف نشدنی به پیام آوران  و جامعه عدالت خواه بشر تبریک میگویم .
#امراله ممبینی شاد
#تولدی_دیگر